Hrkači @ NPRS

Petak, 17 Novembra od 20:00 do 21:30
Narodno pozorište Republike Srpske, Banja Luka, RS, 78000

PEETAK, 17. NOVEMBAR